Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en WSNP bewindvoering?

Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en WSNP bewindvoering?

De beschermingsbewindvoerder is er voor de persoon die onder bewind staat. Hij behartigt de financiële belangen. Hier hoort ook bij dat de bewindvoerder er zorg voor moet dragen dat de schulden worden betaald. Een schuldsaneringsbewindvoerder heeft een andere rol. Zij behartigen vooral de belangen van de schuldeisers.

WSNP-bewind : Wettelijke grondslag in de WSNP (titel III Faillissementswet.
Beschermingsbewind : Wettelijke grondslag in Boek I van het Burgerlijk Wetboek.

WSNP-bewind : Schuldenaar kan zelf (financiële) beslissingen blijven nemen.
Beschermingsbewind : Schuldenaar mag geen financiële beslissingen meer zelf nemen (is handelingsonbevoegd)

WSNP-bewind : Voor mensen met problematische schulden die door de rechter zijn toegelaten tot de WSNP.
Beschermingsbewind : Voor mensen die zelf hun financiën niet meer kunnen regelen. Ze hoeven niet per se in een WSNP- of schuldhulpverleningstraject te zitten.

WSNP-bewind : Duurt in principe drie jaar.
Beschermingsbewind : Kan 'oneindig' doorlopen.

WSNP-bewind : Regelt de (betaling van) schulden die onder de werking van de WSNP vallen, maar niet de betaling van de vaste lasten.
Beschermingsbewind : Regelt alle financiën, dus ook vaste lasten. Bij schulden kan de beschermingsbewindvoerder aanspreekpunt zijn.

WSNP-bewind : Aangesteld door de rechtbank middels een WSNP-verzoek ingediend door gemeente of schuldhulpverlenende instantie.
Beschermingsbewind : Via een aanvraagformulier dat wordt gestuurd naar de kantonrechter, kan een beschermingsbewindvoerder worden aangesteld. Aanvraag kan gedaan worden door een familielid tot de vierde graad, een voogd of door de Officier van Justitie.

WSNP-bewind : Maandelijkse kosten zijn afhankelijk van soort schuldenaar. De kosten worden voldaan uit de boedel, dus de schuldeiser betaalt. 
Beschermingsbewind : Professionele Bewindvoerders rekenen deze tarieven. In veel gevallen wordt bijzondere bijstand verstrekt voor de kosten.

Bron : Raad van Rechtsbijstand

 

 

 

 

De Beer Bewind vof
Postbus 3
5400 AA Uden

telefoon 0413 230230
ma t/m do bereikbaar
van 09.00 - 11.00 uur

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
www.debeerbewind.nl

Bezwaar- en Klachtenreglement
KVK 67098894
BTW NL8568.29.754.B01